หน้าแรก arrow มุมวิชาการ
มุมวิชาการ
ระบบติดตาม และเฝ้าระวังโครงสร้างสะพาน
เขียนโดย ดร.วรรณสิริ พันธ์อุไร   
ภาวะสุขภาพ (Health) ภาวะโรค (Disease) และภาวะความเสื่อม (Risk) ในคนสามารถปรับเปลี่ยน หรือลดอัตราการเกิดได้ ด้วยการเฝ้าสังเกต จัดทำข้อมูลสุขภาพ ของสภาพร่างกายของผู้เข้ารับการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ภาวะดังกล่าวสามารถเกิดได้ในสิ่งก่อสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธาเช่นเดียวกัน การที่จะทราบได้ถึงภาวะสุขภาพโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบเฝ้าสังเกตสภาพการใช้งานของโครงสร้างดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อผลในการตรวจสอบซ่อมแซมและบูรณะโครงสร้างดังกล่าวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรงและปลอดภัย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
คลังสินค้าโครงสร้างผ้าใบ (Membrane)
เขียนโดย Wonsiri   

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งในสังคมโลกไร้พรมแดนดังกล่าวได้มีการให้ความสำคัญกับกระบวนการ “โลจิสติกส์” เป็นอย่างมาก คำว่า “โลจิสติกส์” (Logistics) นั้นหมายถึง กระบวนการในการจัดการวางแผน จัดสายงาน และควบคุมกิจกรรมทั้งในส่วนที่มีการเคลื่อนย้าย ในการอำนวยความสะดวกของกระบวนการไหลของสินค้า ตั้งแต่จุดเริ่มจัดหาวัตถุดิบไปถึงจุดที่มีการบริโภคที่ถูกต้องในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการกระจายสินค้าที่ประหยัดที่สุด

เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อไม่นานนี้ว่าโลจิสติกส์ประกอบด้วยส่วนประกอบใหญ่ 3 ส่วน คือ ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Facilities Location) การจัดการคลังสินค้า (Warehouse and Inventory) และการขนส่ง (Transport) ในโลกของการแข่งขันและการขยายต้วของเศรษฐกิจอย่างไม่หยุดยั้ง องค์การธุรกิจบางแห่งใช้คลังสินค้าเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าให้แก่ลูกค้าในบริเวณพื้นที่หนึ่งที่ระยะทางการขนส่งไม่ห่างไกลจากคลังสินค้านั้นมากนัก การก่อสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่ (Warehouse)ในศูนย์กลางทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม รวมถึงมีสภาพที่เหมาะสมที่จะใช้เก็บสินค้า เช่น มีระบบปรับอุณหภูมิเพื่อรักษาสภาพสินค้า มีระบบการเคลื่อนย้ายของที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต่อสภาพสินค้า มีพื้นที่ที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับสำรองสินค้าไว้เผื่ออุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันของลูกค้า ฯลฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพื่อที่จะเก็บสินค้าให้พร้อมที่จะส่งต่อไปยังห่วงโซ่สินค้าในขั้นต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
วัสดุคอนกรีตที่ซ่อมแซมตัวเองได้
เขียนโดย อาจารย์ปู   

Image
คุณเคยสังเกตุไหมว่าต้นไม้ที่ถูกขวานฟัน หรือแผลที่ถูกมีดบาด เซลล์ต่างๆของสิ่งมีชีวิตก็จะเยียวยารักษาตัวของมันเองได้อย่างน่าประหลาดใจ และจะคงดีไม่น้อยใช่ไหมถ้าหากวันหนึ่งวัสดุคอนกรีตที่เราใช้ในการก่อสร้างอาคาร สะพานหรือตึกรามบ้านช่องที่เราอาศัยอยู่นั้นสามารถปิดแผลหรือรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นได้เองเฉกเช่นเดียวกับวิถีทางธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องทำการซ่อมแซมมันด้วยวิธีชั่วคราวเดิมๆ เช่นจากการฉีดอัดน้ำยาเชื่อมประสานจากภายนอก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 

[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • fresh color
  • warm color