หน้าแรก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์ arrow ข้อกำหนดและวิธีการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อกำหนดและวิธีการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เขียนโดย publisher   

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง วิธีการเลือกตั้งนายกสมาคม นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอประกาศข้อกำหนดและวิธีการเลือกตั้งนายกสมาคม ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งนายกสมาคม ประกอบด้วย
หมายเลข 1 นายปัญจพล ศรีหงส์ ศิษย์เก่ารุ่น 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
หมายเลข 2 นายพรภพ นัยเนตร ศิษย์เก่ารุ่น 5 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2. ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคม จะต้องเป็นสมาชิกสามัญของสมาคม

3. กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ถึงวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 สิ้นสุด ณ เวลา 24.00 น.

4. วิธีการเลือกตั้ง

ให้สมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง โดยลงคะแนนผ่านทาง https://goo.gl/Nzkouh

5. การประกาศผลคะแนน
คณะกรรมการจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน และประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 ผ่านทาง www.egmu.net และ Facebook ของสมาคม

6. ข้อขัดแย้งหากเกิดขึ้น
ให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่สิ้นสุด

จึงประกาศให้สมาชิกได้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • fresh color
  • warm color